Projektovanje

Projektovanje
Projektujemo samostalno u projektnom birou preduzeća ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera. Pored projektovanja stambeno-poslovnih i drugih objekata, projektni biro svoju uslugu upotpunjuje kako vizuelizacijom eksterijera tako i trodimenzionalnim prikazom enterijera projektovanih prostora i objekata.

U opsegu naših projektantskih usluga su:

 • Izrada urbanističkog projekta
 • Projekat pripremnih radova
 • Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)
 • Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta elektroinstalacija i projekta mašinskih instalacija
 • Projekat izvedenog stanja
 • Izrada projekta enterijera
 • Izrada projekta spoljnog uređenja
 • Izrada kataloga za određeni objekat
 • Izrada projekata legalizacije
 • Izrada projekata prenamene i rekonstrukcije
 • Izrada Tehničke kontrole

 

Inženjering
Uz primenu najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva, tj upotrebom programskih paketa (Primavera project planner i Microsoft Project), naš inženjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statičkih i dinamičkih planova i njihovu realizaciju uz poštovanje svih tehničkih i administrativnih normi u građevinarstvu. U okviru ove delatnosti nudimo uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

U opsegu naših inženjering usluga su:

 • Izrada predmera i predračuna
 • Izrada kalkulacija cena
 • Izrada specifikacija materijala
 • Izrada dinamičkih planova (mrežni planovi, gantogrami, cash flow, histogrami resursa)
 • Inženjerski nadzor
 • Izrada tenderske dokumentacije
 • Praćenje realizacije investicije (operativno i finansijsko)